Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is onderdeel van het bestuursrecht. Het is het stelsel dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid ook inkomen hebben. Indien u problemen heeft met uw uitkering dan kunnen wij u helpen bij de bezwaarprocedure tegen UWV, gemeente, Regionale Sociale Dienst, CIZ, zorgkantoor of SVB. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld problemen met uw WIA/Wajong of WW uitkering, situaties waarin de gemeente u geen bijstand (meer) wilt betalen, CIZ indicaties die lager zijn dan de hulp die nodig is, maar ook eventuele terugvorderingen van uitkering of van eerder toegekende PGB.

Onderstaand een beperkt overzicht van verschillende sociale verzekeringen en sociale voorzieningen in ons land.

De WIA regelt dat werknemers recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. Wie nog gedeeltelijk kan werken krijgt mogelijk een aanvulling op het loon. Er bestaat aanspraak op WIA indien sprake is van tenminste 35% arbeidsongeschiktheid.

De Wajong is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een langdurige ziekte of handicap hebben gekregen.

De WW verzekert werknemers die werkloos worden tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. Het verlies aan inkomen kan voor een bepaalde periode opgevangen worden met een werkloosheidsuitkering.
Ziektewet (ZW uitkering) geldt uitsluitend voor mensen die geen werkgever (meer) hebben, zoals uitzendkrachten of personen waarbij het tijdelijke arbeidscontract tijdens ziekte is afgelopen.
De Participatiewet (voorheen WWB) geeft aan iedereen die onvoldoende middelen heeft om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien een minimuminkomen.
De IOAW is een inkomensvoorziening voor oudere werknemers van 50 jaar en ouder die het recht op WW hebben doorlopen.